Konkurs: 5 idealnih dana za odmor u Srbiji

Platforma za online rezervisanje putovanja po Srbiji - SerbianAdventures.com raspisuje

KONKURS

"5 idealnih dana za odmor u Srbiji"

Biramo najbolje turističke programe za odmor u Srbiji 

Kreirajmo nove avanture za naše turiste! Kreirajmo novu sliku Srbije!

 

Opšti cilj konkursa je da se obogati turistička ponuda Srbije programima aktivnog odmora na destinacijama u Srbiji, koji bi bili lako dostupni za pretragu i online rezervisanje sa jednog centralnog mesta - sajta SerbianAdventures.com. Povećanjem ponude programa i njihovom prodajom povećaće se i broj turista na destinacijama u Srbiji a samim tim i broj turista na destinacijama i prihodi od turizma. 

Želimo da podstaknemo turističke radnike da kreiraju zanimljive turističke programe koji bi na atraktivan način predstavili različite lokalitete, zanimljivosti, aktivnosti i programe na destinacijama u Srbiji a koji bi bili tako "upakovani" da mogu zainteresovati različite ciljne grupe i pokrenuti njihovu želju za putovanjem i boravkom na nekoj od destinacija u Srbiji u trajanju od 5 noći!

Novi programi treba da podstaknu ljude da spoznaju mogućnosti odmora u Srbiji i koji će im omogućiti da na destinaciji koju odaberu imaju novo iskustvo i autentičan doživljaj. Tragamo za programima koji će biti originalni, zanimljivi, puni sadržaja, prilagođeni određenoj ciljnoj grupi. Oni bi trebalo da promovišu lokalne atrakcije, kulturu i običaje, gastronomiju, folklor, stare zanate i različite aktivnosti koji mogu biti na raspolaganju turistima na destinaciji a u odnosu na interesovanja posebnih ciljnih grupa (ili bar nešto od toga).

Ako su programi namenjeni i deci ili su avanturističkog sadržaja, onda je neophodno da program podrazumeva sve mere zaštite i bezbednosti. Programi koji bi imali najmanju emisiju gasova ("Zero commison") ili bi na neki način uticali na očuvanje životne sredine bi bili posebno vrednovani.

Odnos cene i aktraktivnosti sadržaja je takođe bitan. Jedan od naših ciljeva je da za programom može da se kreira tražnja i da je ciljna grupa spremna da plati za takav program. 

Podnosioci prijave za konkurs "5 idealnih dana za odmor u Srbiji" mogu biti:

1. Smeštajni objekti (hoteli i ostali objekti za smeštaj, uključujući i banje)

2. Turističke agencije 

3. Turističke organizacije gradova/opština sa teritorije Srbije

4. Nevladine organizacije koje se na lokalu bave razvojem turizma ili promocijom lokalne tradicije, kulture, gastronomije i sl.

5. Turistički klasteri, mesne zajednice, opštine ili njihove kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, srednje turističke škole i fakulteti.

 

Realizator programa može biti lokalna turistička agencija ili nosilac smeštaja u saradnji sa lokalnim partnerima. 

Programima treba da bude predviđen smeštaj na jednoj destinaciji, u hotelu, hostelu, banji, privatnom pansionu, seoskom domaćinstvu, salašu itd. u trajanju od 5 noći/6 dana. 

Osim usluga smeštaja i obroka, programi treba da obuhvataju i najmanje jedan sadržaj koji nije uobičajeni deo ponude smeštajnog objekta i različite aktivnosti kao dodatne usluge. Te dodatne aktivnosti mogu biti opcione tj. ne moraju biti obavezne za realizaciju. Ako je organizator programa licencirana agencija onda sve usluge mogu biti deo paketa.

Jedan smeštaj može biti vezan za najviše tri programa, svaki za različitu ciljnu grupu.  

Ciljne grupe su navedene u opisu Prijave.

Način prijave

Formular za prijavu se popunjava isključivo online na ovom linku. Neophodno je ispoštovanti sva navedena uputstva. Potom je potrebno poslati mail na info@serbianadventures.com sa zvaničnom informacijom o učešću u konkursu i u tom mailu je potrebno dostavti 5- 10 fotografija kojima će na najbolji način biti ilustrovan predloženi program. Fotografije treba da budu veličine 1200x800 pixela.

 

Rokovi i važni datumi:

20. maja - sreda u 12 h - svi zainteresovani kandidati mogu učestovati u besplatnom vebinaru na kojem će moći postaviti pitanja za sve nedoumice

22. maj do ponoći -  kandidati koji podnesu prijave do ovog datuma imaju pravo na besplatne konsultantske usluge organizatora konkursa

5. juna do ponoći - poslednji rok za prijave

15. juna proglašenje najboljih i njihovo predstavljanje na SA platformi

 

Organizatori programa pre postavljanja programa na SerbianAdventures.com moraju prihvatiti uslove promocije i saradnje sa SerbianAdventures.com potpisivanjem ugovora o saradnji. Više o tome možete pogledati na ovom linku

Ukoliko imate pitanja u vezi konkursa, molimo Vas pišite nam na info@serbianadventures.com (Subject: "Pitanja u vezi konkursa"). Za sve učesnike koji nam se prijave za učešće u konkursu ili pošalju pitanja do 20. maja, organizvaćemo besplatan vebinar na kojem ćemo odgovarati na postavljena pitanja i dati sva pojašnjenja.  

 

 
PITANJA I ODGOVORI, NAPOMENE, PREPRORUKE...
NAPOMENA: Ovim konkursom mi tražimo programe za ODMOR gde je smeštaj na jednoj lokaciji. Ukoliko želite da putem naše platforme promovišete vaše originalne TURE za obilazak Srbije, dobrodošli ste, ali to neće biti obuhvaćeno ovim konkursom! Javite nam se na mail: info@serbianadventures.com.

PREPORUKA: Ukoliko odlučite da učestvujete u našem konkursu, preporučujemo da ne počinjete odmah da smišljate program, dok ne pročitate sve iz prijavnog formulara. Automatski ćete imati manje nedoumica i biće vam jasnije šta tražimo. 

NAPOMENA/PREPORUKA: Na odmor ljudi najčešće idu individualno, ponekad sa svojim prijateljima i gotovo nikad u većoj grupi. Dakle, ovim konkursom i za ovu kategoriju "ODMOR" kojom ovim konkursom tražimo programe koji bi se plasirali i prodavali preko sajta SerbianAdventures.com mi tražimo programe namenjene individualnim turistima ili grupama koje bi organizator programa formirao od prijavljenih individualnih gostiju! Ako je za realizaciju programa potrebno prikupiti grupu, onda u tom slučaju ne možete staviti sve datume otvorene za rezervisanje jer nećete lako formirati grupu. U tom slučaju, potrebno je izabrati samo nekoliko datuma koji će biti dostupni za rezervisanje, jer će vam se u suprotnom ljudi rasplinuti i nećete imati dovoljan broj ljudi za realizaciju programa.

PREPORUKA: Ovim konkursom ne tražimo kreiranje PUTOVANJA (da su turisti svaki dan u drugom smeštajnom objektu), već treba da budu u jednom smeštajnom objektu i da kroz ponudu programa upoznaju bližu i eventualno dalju okolinu). Samim tim dolazak do destinacije sa aerodroma može biti opciono, kao doplaza za aranžman. U doplate dodajte i cenu za dodatni dan (na bazi usluga koje nudite), kako bi se mogao rezervisati i duži boravak. 

 

Na ovom linku možete pogledati rezultate prošlogodišnjeg konkursa