string(5) "usao1" string(5) "usao1" string(5) "usao1" string(5) "usao1" string(5) "usao1" string(5) "usao1" -
string(5) "usao1"
string(5) "usao1"
Kada se govori o Oplencu teško je ne spomenuti i Topolu sa kojom zajedno čini celinu punu tragova važnih istorijskih događaja koji su se odigrali na tom područuju. Pored zaostavština koje svedoče o važnim istorijskim trenucima tu su i vinogradi, priroda i mir koje ovo mesto nosi. Kada se govori o Oplencu i Topoli važno je obići Muzej Karađorđevih ličnih stvari, Oplenačku crkvu kao i kuću Kralja Petra Prvog. Karađorđe je svakako centralna ličnost ovog mesta i to se oseti na svakom koraku. Kontroverzan istorijski heroj, o čijoj naravi su danas dostupne različite priče ali i provereni podaci, ipak će pre svega biti upamćen kao ličnost koju je narod izabrao za vođu Prvog srpskog Ustanka. Kako su se neki od najvažnijih događaja iz tog perioda odigrali baš na ovom području ne čudi što je mnogo obeležja koji čuvaju spomen na njih. Jedno od značajnijih je Muzej Karađorđevih ličnih stvari. Ovde ćete videti prvi liveni top u Srbiji koji je služio za oglašavanje. Tu je i posavka skica na osnovu kojih se radilo uređenje enterijera čuvene Crkve na Oplencu. U ovom Muzeju možete „stići“ u period Ustanaka jer je prikazana kuća srpskog seljaka sa kraja VXIII veka, ali tradicinoalne srpske nošnje za razliite prilike u to vreme. Oružje tog perioda takođe je izloženo uz objašnjenja kako se zvalo i eventualno kako se koristilo tokom borbi. Mesto upečatljivo po svom enterijeru i lepoti je Oplenačka crkva. To je zapravo Mauzolej porodice Karađorđević, punog imena crkva Svetog Đorđa, a nalazi se na vrhu Oplenca. Ovde su i kopije najlepših fresaka iz 60 srpskih manastira, 725 kompozicija sa 1500 figura. Gradnja je trajala godinama, ali zato ova građevina predstavlja svojevrsnu antologiju srpskog srednjovekovnog freskoslikarsta, a oslikana je sa 15 hiljada različitih nijansi boje. Posebno su interesantni i mozaici koji prekrivaju unutrašnjost crkve, kao i luster koji zauzima centralno mesto, a napravljen je od pretopljenog oružja srpskih vojnika. Autentičan i svojevrstan muzej je sigurno Kuća kralja Petra u kojoj je ovaj kralj živeo pred sam kraj svog života i nadgledao radove na izgranji crkve. Ova vila je danas muzej heraldike i ličnih stvari Karađorđevića u kojem između ostalog možete videti dijademu i pramen kose kneginje Ljubice. Jedna od najzanimljivijih stvari u muzeju je kraljev portret koji je naslikao Uroš Predić. Ovaj kraj poznat je i po dobrom vinu pa je nadaleko čuvena i Oplenačka berba grožđa. U blizni je i Orašac mesto u kom je doneta odluka o dizanju Prvog srpskog ustanka, kao i Risovača jedna od najlepših pećina Srbija.
string(5) "usao1"

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!