Viminacijum je arheološko nalazište u blizini Starog Kostolca, 12 km od Požarevca. Rimski vojni logor i grad nastao je u prvom veku i trajao je do početka VII veka. Bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu, a izvesno vreme i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije, koja je obuhvatala najveći deo Srbije, severnu Makedoniju i deo severozapadne Bugarske. Procenjuje se da je grad imao 48 hiljada stanovnika, što bi, u skaldu s današnjim veličinama, bilo jednako veličini i broj ustanovnika današnjeg Njujorka.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!