Zbog svog geografskog i strateškog položaja Višegrad je imao burnu istoriju i bio meta mnogih osvajača, ali i neiscrpna inspiracija umetnicima. Zbog specifičnog položaja na obali reke Drine, čije obale spaja čuvena kamena ćuprija, Višegrad je bio važna tačka na trgovačkom putu iz Dubrovnika ka Sarajevu, Nišu, Beogradu i Carigradu kojim je vekovima prolazio veliki broj karavana i vojski. U XV veku pripadao je moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića, a na vrhu brda iznad grada i danas se mogu videti arheološki ostaci „Gornjeg“ i „Donjeg grada“, kao i kule osmatračnice koja je u narodu poznata kao“Kula Kraljevića Marka“. Prema zapisima čuvenog turskog putopisca Evlije Čelebije, Mehmed Paša je oko 1577. godine sagradio donju Višegradsku varoš, a pošto je postojalo i naselje iznad, odnosno „više“ njega, grad je dobio ime Višegrad. Sam grad, njegovo danas relativno dobro očuvano istorijsko jezgro i nadasve zanimljivo stanovništvo oduvek izmešanih nacionalnosti i veroispovesti, inspirisali su autore brojnih umetnička dela, među kojima svakako dominira Nobelovom nagradom krunisan roman „Na Drini ćuprija“ delo meštanina Višegrada, Ive Andrića, ali i dobro poznata narodna predanja među kojima su legenda o Stoji i Ostoji, legenda u kuli Kraljevića Marka, legenda o starom gradu Dobrunu i mnoge druge. Danas je, pored čuvene ćuprije Mehmed-paše Sokolovića koja se nalazi na UNESCO-ovoj Listi svetske kulturne baštine, Višegrad na meti turista i zbog kompleksa Andrićgrad, koji je 2012. godine izgrađen prema ideji Emira Kusturice, kao turistički, kulturni, administrativni i edukativni centar pozicioniran na najatraktivnijem mestu u gradu, na poluostrvu između tokova reka Drine i Rzava. U arhitektonskom pogledu Andrićgrad predstavlja mešavinu različitih epoha i stilova koji su se kroz istoriju ovog smenjivali na tom području, a to su vizantija, otomanski period, renesansa i klasicizam. Pored obilaska grada, turiste ovde očekuju i impozantan kanjon reke Drine, manastir Dobrun, rodna kuća i nekolicina spomenika posvećenih Ivi Andriću, spomen-kompleks „Stari brod“ i nezaboravna vožnja „Šarganskom osmicom“, prugom uskog koloseka koju je izgradila Austro-Ugarska 1906. godine, povezujući istočnu Bosnu sa Sarajevom i ostatkom Monarhije.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!