Današnji Kulpin je,16. jula (po srpskim izvorima) ili 10. jula (po mađarskim) 1745. godine, porodica Stratimirović dobila donacijom (10.000 jutara zemlje) od Marije Terezije. Iako je donacija glasila na Bogića i Ivana, braća su ravnomerno podelila zemlju na četiri dela (bila su još dva brata - Toma i Nikola), za sebe su zadržali 3.200 jutara a ostala zemlja podeljena je novodoseljenim porodicama (oko 200) iz Hercegovine koje su Stratimirovići naknadno naselili. Stratimirovići imaju velikih zasluga za brzi razvitak naselja. Sazidali su dva dvorca u mestu. Njihova uloga je značajna i u osnivanju srpske pravoslavne parohije i u osnivanju srpske pravoslavne osnovne škole (1754).

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!