Resavska pećina je zaštićeni spomenik prirode. Spada među najveće i najlepše pećine u Srbiji i jedna je od najznačajnijih turističkih pećina u Srbiji. Nalazi se u istočnoj Srbiji, Gornjoj Resavi, Divljačkovog polja, ispod venca Babine glave a pripada teritoriji opštine Despotovac, atar sela Jelovac. Od prestonice Beograda, udaljena je 152 km, od Despotovca 20 a od sela Jelovca oko 5 km. Njena nadmorska visina je 483 m. Površina namenjena za zaštitu je 10,87 ha i obuhvata neposrednu okolinu pećine, na padini koja se spušta od 120 metara iznad ulaza do dna Divljakovačke uvale.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!