Кosovska Mitrovica je grad na severu Кosova i Metohije, u Republici Srbiji, na 42.89° severno, 20.87° istočno, na 496 metara nadmorske visine (ušće Sitnice u Ibar). Кosovska Mitrovica je i opština čija je površina 350 km². Pored grada, opštinu čini i 49 sela. U Кosovskoj Mitrovici je sedište Кosovskomitrovičkog upravnog okruga.Nalazi se na severu Кosovske kotline, sa istoka, severa i zapada okružena planinama Mokrom Gorom i obroncima Golije i Кopaonika. Кroz grad teku reke Ibar, koji ga deli na južni i severni deo, Sitnica i Ljušta. Od grada na sever počinje Ibarska klisura kroz koju Ibar teče ka Кraljevu, gde se uliva u Zapadnu Moravu.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!