Na samo 14 kilometara od prestonice Srbije nalazi se Vinča, kolevka evropske civiliuzacije. Ovaj praistorijski lokalitet pod nazivom Belo brdo smešten je na obali Dunava i čuva vredne ostatke neolitskog naselja. Pripadala je starčevačkoj kulturi, koja je donela čovečanstvu izum proizvodnje hrane. Do otkrića ovog arheološkog bogatstva došlo je pre jednog veka kada se Dunav povukao, baš tada sa pričom zanimljivog zapleta došlo je do pronalaska najvećeg naselja iz doba neolita. Najstariji svedoci ovog naselja stari su i više od 7000 godina. Kasnije, istraživanja su pokazali i da su stanovnici ovog naselja živeli vrlo urbanim načinom života, pa se danas ova praistorijska kultura smtara jednom od najnaprednijih. Naprimer, po pronađenom alatu se moglo zaključiti da su stanovnici pravili jako kompleksne predmete kao što je barokna stolica ili fino posuđe sa tankim zidovima. A još jedan svedok o razvijenosti ove civilizacije jeste to što su pronađeni ostaci pisma koje je korišćeno u to doba. Zapravo radi se o simbolima, pa i dalje postoji diskusija u naučnim krugovima da li se to može smatrati pismom. Pronađeni su brojni predmeti: od nakita preko oružja do ritualnih vaza i figurina. Sačuvani su i otisci kuća. A kažu da istraživanja nisu ni upola otkrila naspram onoga šta se sve krije u području Vinče. Ovo arheološko nalazište vrlo je zanimljivo za obići. Osim posete Arheološkom parku Belo brdo može se obići i manastir Vavedenje iz 15. veka i manastir Rakovica u kom počivaju Vasa Čarapić, jedan od vođa Prvog srpskog ustanka, kao i najvoljeniji srpski patrijarh, patrijarh Pavle.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!