Negotin je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Borskom okrugu, blizu tromeđe Srbije, Rumunije i Bugarske. Ime Negotin je prvi put zabeleženo u 16. veku. Mesto nije imalo značaja do 18. veka, kada je postalo važno vojno uporište. Godine 1833. Negotin je trajno ušao u sastav Srbije i otada počinje njegov brži razvoj, koji je trajao do početka Prvog svetskog rata. Grad je, između ostalog, poznat i kao rodno mesto čuvenog kompozitora Stevana Mokranjca. Prema jednoj legendi, grad je dobio ime kada se u današnjem Malom selu (sada jednom od najstarijih delova Negotina) naselio neki Negota sa ženom Tinom, porodicom i stadima ovaca. Oko njihove kuće i imanja postepeno je raslo naselje koje je dobilo naziv spajanjem njihovih imena. Druga legenda, pak, kaže da su u staro vreme dva velikaša zidali gradove, jedan gde je Negotin, drugi na brdu blizu sela Vidrovca (današnje razvaline Vidrovgrada). Kad su završili radove, onaj s brda doviknuo je onom u dolini: „Ja sam bolji grad načinio, nego ti!“ Od „nego ti“ postalo je ime Negotin.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!