Bačka Topola je gradsko naselje u severnobačkom okrugu uz Vojvodini. Ovde se nalaze muzej Bačke Topole, seoska kuća panonskog tipa s okućnicom, kaštel Pala Kraia i vetrenjača. Baronski kaštel je završen 1805. godine, a izgradnju je naredio sam baron Pal Krai 1802. godine. O izgradnji i radovima ne postoje detaljniji podaci. Interesantno je napomenuti da je ovo prva kuća spratnica u opštini (osim katoličke crkve) i bila je biser tadašnjeg naselja. U nekadašnjem kaštelu porodice Krai danas se na spratu nalaze Gradski muzej i Zavičajni arhiv, a u prizemlju su smeštene galerija i sala za venčanja. Radionica u kojoj su zajedno radili kolari i kovači jedinstven je objekat ove vrste u našoj zemlji. Kovački i kolarski zanati u Bačkoj Topoli imaju dugu tradiciju i najverovatnije su prisutni u životu naselja od samog naseljavanja u 18-om veku. Kovači i kolari iz Bačke Topole su veoma dobro vladali svim tajnama svoga zanata. Kola bačkotopolskih majstora su bila omiljena širom južnog oboda Panonske nizije. Izrađivali su karakteristične kolske okove sa posebnim šarama i razvijali specifične tipove kola. Izložbeni materijal je obiman i vredan i na drugom mestu se ne može naći. Radionica se nalazi pod zaštitom države. Na teritoriji Bačke Topole krajem 19-og veka su funkcionisale četiri vetrenjače, ali do današnjeg dana preostala je samo jedna. Bačkotopolska vetrenjača spada u porodicu tipičnih vojvođanskih vetrenjača sa četiri etaže. Krajem 80-ih godina je sa originalne lokacije izmeštena na obalu jezera. Od 1987-e godine funkcioniše kao muzej i spomenik mlinskoj industriji našeg kraja. Trenutno je zatvorena za posetioce.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!