Jelašnička klisura deo je rečne doline Jelašničke reke nastala intenzivnim vertikalnim usecanjem njenog vodenog toka u krečnjačku stensku masu, zapadnih ogranaka Suve planine. Nalazi se u gradskoj opštini Niška Banja, između naselja Jelašnica i Čukljenik. Udaljena je 14 km istočno od Niša i 3 km od Niške Banje. Duga je oko 2 km, a široka svega 30 metara. Spaja Nišku kotlinu sa naseljima i turističkom destinacijom Bojanine vode na severozapadnim obroncima Suve planine. Jelašnička klisura od 1995. ima status park prirode prve kategorije zaštite, kao prirodno dobro Republike Srbije od izuzetnog značaja.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!