Reka Drina pripada Crnomorskom slivu, a nastaje spajanjem reka Tare i Pive kod Šćepan Polja (nadmorska visina 470 m). Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni deo Srbije, severni deo Crne Gore i istočni deo Bosne i Hercegovine. Pravac njenog toka je od juga ka severu i ima dosta pritoka. Veće pritoke sa leve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, a sa desne: Ćehotina, Lim, Rzav, Ljuboviđa i Jadar. Drina je najveća pritoka reke Save u koju se uliva blizu Sremske Rače (81 m). Najlepši i najduži kanjon je od Žepe do Klotijevca. Širina reke je od 15 m na mestu zvanom Tijesno, do 200 m kod Perućca i Zvornika. Veći gradovi kroz koje protiče Drina su: Foča, Goražde, Višegrad, Bajina Bašta, Zvornik i Loznica. Divlja snaga reke Drine ukroćena je branama i jezerima (Višegradsko, Perućac, Zvorničko) čime je narušena ali ne i uništena lepota njenih kanjona.
  • Privatna tura Drina i Tara

    Privatna tura Drina i Tara

    Naša top seller tura. Privatna tura, treća osoba gratis. Imate priliku da se u poznate sa najlepšim predelima Nacinalnog Parka Tara sa impresivnih vidikovaca koji ...

    Trajanje ture: 1 dan / Sledeći polazak: Ned 16.06.2024
    Mesto polaska: Perućac, Bajina Bašta, Mokra Gora, Tara, Zlatibor

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!