Manastir Manasija ili Resava jedan je od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture i najznačajnija građevina koja pripada takozvanoj „Moravskoj školi“. Nalazi se na oko 30 km od Despotovca. Manastir je zadužbina despota Stefana Lazarevića. Njegova izgradnja započela je 1407, a završena je 1418. godine. Manastirska crkva je posvećena Svetoj Trojici i osveštena je o prazniku Svetog duha. Ceo kompleks je opasan zidinama koje se služile za odbranu. To je bila utvrđena celina koja se sastojala od ukupno 11 kula, od kojih se isticala donžon kula, poznatija kao Despotova kula. Iako je sačuvana tek trećina fresaka u manastiru, živopis Manasije spada u red najvećih dometa srednjovekovnog slikarstva. Tokom radova na rekonstrukciji manastirske crkve u Manasiji početkom XXI veka, otkriveni su zemni ostaci, za koje rukovodilac tih radova, arheolog Marin Brmbolić, smatra da pripadaju despotu Stefanu. DNK analiza tih ostataka potvrdila je da se radi o sinu kneza Lazara. Manastirski kompleks predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!