Manastir Tumane ili đerdapski Ostrog, kako ga mnogi nazivaju, nalazi se u Golubačkoj dolini, na samoj obali istoimenog potoka, udaljen dvanaest kilometara od Golupca. Za nastanak imena manastira vezano je nekoliko predanja, ali je najčešće ono o Milošu Obiliću. Po tom predanju, Miloš je prilikom lova nehotice ranio isposnika Zosima Sinajita, koji je prebivao u obližnjoj pećini. Kada ga je poneo vidaru na lečenje, pustinjak mu je rekao: Tu me mani (Nema mi leka, pusti me da tu umrem). Kako bi okajao svoj greh, Miloš je na tom mestu podigao manastir koji je dobio ime po poslednjim isposnikovim rečima – Tuman. Ne zna se tačno kada je manastir izgrađen, ali se zna da se prvi put spominje u popisu 1572/3. godine. U drugoj polovini 16. veka, u ovom manastiru je nastalo književno delo - Tumanski apokrifni zbornik. U vreme Kočine krajine, spalili su ga Turci. Manastir je obnovljen 1797. godine, a 1879. dosta je oštećen u zemljotresu. Godine 1883. izvršena je sanacija, a 1910. godine srušena je crkva. Balkanski ratovi odložili su izgradnju nove crkve, pa je sadašnja podignuta tek 1924. godine. Godine 1934. u manastir je preseljeno rusko monaško bratstvo iz manastira Miljkova. Od 1966. godine, Tumane je ženski opstežiteljski manastir.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!