Reka Vapa izvire u selu Gradac, u blizini Sjenice, na 1.040 metara nadmorske visine. Nastaje od čitavog spleta rečica i potoka, ali glavne vode dobija iz jakih vrela od kojih je najznačajnije ono koje se nalazi na njenom izvoru. U vrelo reke Vape ulivaju se dve male pritoke (Brnjička i Žitnička). Na samom izvoru ove reke izvire oko 1.000 litara pijaće vode u sekundi, a temperatura vode je oko osam stepeni. Legenda kaže da postoji čak 77 izvora reke Vape. Na prvom klilometru, s desne strane prima Štavljansku reku, a negde u sredini toka, Jablanicu i Grabovicu. Reka Vapa nastavlja dalje Vapskim poljem, protiče u blizini Sjenice i zajedno sa rekom Uvac formira veliko jezero u kanjonu Uvca (Uvačko ili Sjeničko jezero).

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!