Gradištanski kanjon jedan je od četiri dela Sićevačke klisure i deo rečne doline Nišave nastao intenzivnim usecanjem njenog vodenog toka u stensku masu, između Obluka, severnih ogranaka Suve planine, i južnih ogranaka Svrljiških planina. Nalazi se 20 km istočno od Niša, između sela Ostrovica i naselja Dolac. Dug je oko 5,5 km i spaja Ostrovičku kotlinu sa Belopalanačkom kotlinom. Takođe je i najkraća veza između srednjeg i donjeg Ponišavlja, odnosno, između gornjeg i donjeg dela srednjeg Nišavlja.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!