Grad na susretu istoka i zapada, evropskog kopna i Mediterana, leve i desne obale Neretve, nosi ime po Mostarima, čuvarima Starog mosta koji povezuje strme obale kanjona reke Neretve. Čuveni „grad na Neretvi“ oduvek je bio mesto susreta različitih religija, kultura i umetničkih pravaca u kojem su vekovima složno živeli Katolici, Pravoslavci, Muslimani i Jevreji. U XV veku on je bio tek malo trgovačko naselje sa dve kule i drvenim mostom, da bi sredinom XVI veka konačno dobio kameni most koji je u vekovima koji slede bio njegova žila kucavica i zaštitni znak. Na žalost, u jeku ratnog ludila 1993. godine most je srušen iz taktičkih razloga, da bi nakon rata bio ponovo izgrađen uz stručan nadzor i pomoć UNESCO-a, koji ga, zajedno sa starim gradskim jezgrom, uvrštava na listu svetske kulturne baštine. Grad je poznat i po veoma toploj klimi, vrućim letima, kada temperature dostižu i 45 °C, zbog čega je važio za jedan od najtoplijih gradova u bivšoj Jugoslaviji, a danas je, uz Trebinje i Neum, najtopliji grad u Bosni i Hercegovini, i uz Atinu, evropski grad sa najviše sunčanih dana u godini. Danas je Mostar grad sa oko stotinu hiljada stanovnika, okrenut turizmu, kao nezaobilazna stanica na svim exYU turističkim itinererima i putnim pravcima koji vode ka dalmatinskom primorju.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!