Kamene mostove koji nastaju prirodnim putem nazivamo prerastima, jer izgledaju kao da kamen „prerasta“ iz jedne stene u drugu, ostavljajući pod sobom prolaz kroz koji teče, ili je nekada tekao, potok ili reka. Reka Vratna u Istočnoj Srbiji ima dužinu od svega 26 km i čak tri prerasta, što je izuzetno retka geomorfološka pojava koja se u svetu pojavljuje na samo nekoliko mesta. Do prerasta Vratne, ili kako ih još zovu, Manastirskih prerasta, stiže se krivudavom stazom kroz šumu koja počinje kod samog manastira Vratna, koji datira iz XIV veka. Od ukupno tri prerasti na ovoj reci, dve (Mala i Velika prerast) međusobno su udaljene manje od sto metara, dok se treća, Suva prerast, nalazi 4 kilometara dalje.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!