Grad koji pleni svojom baroknom arhitekturom. Vesprem je jedan od najznačajnijih gradova iz perioda srednjeg veka iz kog datira i jedna od glavnih znamenitosti grada a to je Vespremski dvorac a takođe je i grad koji je bio prvo hrišćansko središte Mađara nakon njihovog dolaska u Panonsku niziju i njihovog pokrštavanja.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!