Balaton je jezro u Mađarskoj, i ujedno je najveće jezero u Centralnoj Evropi. U njega se uliva reka Zala, a iz njega otiče kanalizovana reka Šio. Jezero, poznato i kao „ mađarsko more “, zauzima površinu od 592 kvadratna kilometra, dužina mu je 77 kilometra, a najveća dubina iznosi 12, 2 metara.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!