Vranje je veoma moderan grad koji ljubomorno čuva sećanje na svoju prošlost. I spomenike, i svoj dijalekt, iz koga proviruje duša vranjanska. Vranje je pronašlo čudesan način da spoji evropsko, orijentalno, nacionalno, tradicionalno i moderno u jednu celinu, iz koje će svakom nesebično pružiti ono što želi i koliko želi, i pustiti ga da u taj spoj doda, ako zna, i može, delić svoje duše i svojih znanja i saznanja. Mešavina orijentalnog i evropskog, preplitanje istoka i zapada, podarili su Vranju posebnu vrstu životnog i ljubavnog zanosa, posebnu vrstu sevdaha začinjenu specifičnom vranjanskom pesmom, igrom i muzikom. Da bi se osetio ovaj specifični način življenja, ova posebna životna filozofija, mora se doći u ovu pitomu varoš gostoprimljivih ljudi da se probaju ukusna južnjačka hrana i dobra vina, da se čuje autentični vranjski melos koji otvara i najskrivenije kutke duše, da se vidi i zaigra vranjski čoček – igra koja budi emocije i strasti, da se opusti i život posmatra sa njegove lepše strane.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!