Područje masiva Orjen obuhvata 18.156 hektara gdje se nalazi više habitatnih tipova od evropskog značaja – jame, šume, travnjaci, planinski pašnjaci i livade. Ovo područje je idealno za opstanak značajnih vrsta, kao što su medvjed, vuk, jarebica kamenjarka i atraktivna ptica grabljivica – orao zmijar. Inače ovo područje je poznato i po tome što je na njemu prisutna i tzv. “munika” (crnogorična vrsta drveta iz porodice “Pinaceae”) koja raste samo na prostorima Balkana.

Područje masiva je prepoznato kao najatraktivnije za tzv. “aktivan odmor” – boravak u prirodi, hajking, planinarenje i speleologiju. 

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!