Za Cerjansku pećinu, poznatu još i kao Provalija, naučnici procenjuju da je nastala pre više od dva miliona godina. Nalazi se pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika prirode od 1998. godine, kao prirodno dobro prve kategorije. Dužina do sada istraženih pećinskih kanala je oko 7000 metara. Ulaz u pećinu, predstavlja ponor rečice Provalije, koja ponovo izvire na Kravljanskom vrelu.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!