Sarajevo jednodnevni izlet

(Mesto polaska: )

Kod ture: #1262
1 dan
Destinacije:
  • 2023/04/images/tour_1262/sarajevo-4.jpg
  • 2023/04/images/tour_1262/sarajevo-11.png
  • 2023/04/images/tour_1262/sarajevo-3.jpg
  • 2023/04/images/tour_1262/sarajevo-2.png

Kratki opis:

Prošetajte sa nama Baščarčijom, uživajte u sarajevskim ćevapima, baklavama i odličnoj kafi. Osetite duh ovog prelepog grada na Miljacki u kome se različite kulture i običaji prožimaju na poseban način...

Aktivnosti:

Obilazak Sarajeva
Obilzak Baščaršije
Mostovi na Miljacki
Grbavica
Marijin dvor
Skenderija

Opis ture:

Polazak autobusa iz Beograda je sa dogovorenog mesta u 00.30h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama zbog odmora.

Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima. Po dolasku, odlazak na panoramsko razgledanje grada pešice (bez ulaznica u crkve i dvorce):
Baščaršija – stara sarajevska čaršija iz XV veka koju je izgradio Isa Beg Isaković kada je osnovan i ceo grad.
Mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor – jedan od najznačajnijih primera Austrougarske palate sa skrivenim dvorištem, koji je nominovan za evropsku nagradu za javni gradski prostor.

Skenderija, Narodno pozorište – velelepna zgrada Kulina Bana iz 19. veka, čiji je jedan od prvih direktora bio čuveni srpski pisac Branislav Nušić, Gradska većnica – najlepši i najreprezentativniji objekat iz austrougarskog perioda i zaštitni znak tog vremena , Inat kuća – izmeštena za potrebe gradnje gradske većnice, danas pretvorena u restoran sa neobičnom pričom i nazivom za koji mnogi veruju da predstavlja dokaz bosanske tvrdoglavosti, Trg Sebilj – prepoznatljivi simbol grada na Baščaršijskom trgu (javna česma u obliku kioska) i jedini sačuvani od nekadašnjih stotinu, čiji stil izgradnje su u Bosnu donele Osmanlije.

Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija– izgrađena pre XVI veka i proglašena nacionalnim spomenikom, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga.

Polazak sa dogovorenog mesta za Beograd, u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak u  Beograd  u kasnim večernjim časovima. (Kraj usluga)

Datumi polazaka:


Lokacije polazaka Adresa lokacije Vreme polaska Doplata ili popust za polazak iz mesta
00.30 -

Uslovi besplatnog otkazivanja

Besplatno otkazivanje 24h posle rezervacije ukoliko je do datuma polaska ima najmanje još 20 dana

Jezici vodiča

srpski/bosanski/hrvatski

Napomene za prevoz

Turistički autobus

Uključeno u cenu

Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
Obilasci prema programu (Sarajevo)
Usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
Troškovi organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

Individualni troškovi
Međunarodno putno osiguranje
Ulaznice i fakultativni izleti

Ostale napomene

NAPOMENA: • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute. Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute Program putovanja Sarajevo oktobar 2023, 04/2023 od 01.09.2023 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd Licenca OTP broj 166/2021 kat.A od 01.10.2022 Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

Uslovi za plaćanje

40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja

Cena od * : 3410 RSD

Rezerviši turu

Odrasli
× 3410 = 0
Total = 0 (RSD)
Dalje