Sarajevo i Mostar

(Mesto polaska: )

Kod ture: #1367
5 dana
Destinacije:
  • 2023/09/images/tour_1367/sarajevo1.jpg
  • 2023/09/images/tour_1367/sarajevo-crkve.jpg
  • 2023/09/images/tour_1367/mostar-1.jpg

Kratki opis:

U Sarajevu sve ima svoju priču i u Sarajevu ništa nije slučajno. S Mostarom je drugačije, s njim se nikad ne opraštam. Jer, Mostar možeš napustiti, al on ne napušta tebe.

Aktivnosti:

Obilazak Sarajeva
Fakultativni odlazak na Vrelo Bosne
Fakultativni odlazak do Mostara
Fakultativni odlazak do Bosanskih piramida

Opis ture:

1. dan: B E O G R A D

Polazak autobusa iz Beograda je sa dogovorenog mesta u 23.30h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama zbog odmora.


2. dan: S A R A J E V O - V R E L O  B O S N E

Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima. Po dolasku, odlazak na panoramsko razgledanje grada pešice (bez ulaznica u crkve i dvorce):
Baščaršija - stara sarajevska čaršija iz XV veka koju je izgradio Isa Beg Isaković kada je osnovan i ceo grad. Mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor – jedan od najznačajnijih primera Austrougarske palate sa skrivenim dvorištem, koji je nominovan za evropsku nagradu
za javni gradski prostor. Skenderija, Narodno pozorište – velelepna zgrada Kulina Bana iz 19. veka, čiji je jedan od prvih direktora bio čuveni srpski
pisac Branislav Nušić. Gradska većnica – najlepši i najreprezentativniji objekat iz austrougarskog perioda i zaštitni znak tog vremena, Inat kuća – izmeštena za potrebe gradnje gradske većnice, danas pretvorena u restoran sa neobičnom pričom i nazivom za koji mnogi veruju da predstavlja dokaz bosanske tvrdoglavosti, Trg Sebilj – prepoznatljivi simbol grada na Baščaršijskom trgu (javna česma u obliku kioska) i jedini sačuvani od nekadašnjih stotinu, čiji stil izgradnje su u Bosnu donele Osmanlije. Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija - izgrađena pre XVI veka i proglašena nacionalnim spomenikom, stara pravoslavna
crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Pauza za odmor.

Fakultativno: odlazak na Vrelo Bosne, spomenik prirode koji se prostire na čak 603 hektara u podnožju planine Igman.
Poznata turistička atrakcija I omiljeno izletište za lokalne posetioce, sastoji se od više malih ostrvaca povezanih mostovima preko brojnih manjih potoka vrela Bosne, parka u kome se nalaze patke i labudovi i preko 20 biljnih i životinjskih vrsta (ali i autohtone vrste - potočna pastrmka), velika aleja sa stablima kestena i platana zasađenim još u austrougarskom periodu, brojne zanimljivosti poput fijakera za vožnju, restorana, natkrivenih odmorišta I igrališta očekuju Vas u ograđenom spomeniku prirode magične lepote. Raj prirode očekuje vas u parku ispresecanom izvorima, jezercima i potočićima.
Povratak u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Noćenje.


3. dan: S A R A J E V O - M O S T A R

Doručak. Fakultativno: odlazak do Mostara i obilazak grada
(Stari most, Sahat kula, Kriva ćuprija - jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz Osmanlijskog perioda , Kujundžiluk- stara čaršija na levoj strani reke Neretve, tursko kupatilo...).

Slobodno vreme. Povratak u Sarajevo. Noćenje.

4. dan: S A R A J E V O - B O S A N S K E  P I R A M I D E - B E O G R A D

Doručak. Utovar prtljaga. Fakultativna poseta Bosanskih Piramida i tunela Ravne. Ovo je najveći svetski kompleks prirodnih piramidalnih građevina. Otkrivene su slučajno, kada je čuveni arheolog i antropolog dr.sci. Semir Osmanagić dolazeći u muzej u mestu Visoko, primetio čudan oblik brda koje liče na piramide. On je brdo Visočica nazvao Bosanskom “Piramidom Sunca” (sa visinom od 220 metara, veća je od Keopsove piramide).

Odlazak do Piramide Sunca - najstarije i najveće piramide na svetu i obilazak arheoloških iskopina na severnoj strani piramide. Nakon obilaska odlazak do podzemnog lavirinta Ravne i obilazak tunela koji se sastoji od mreže podzemnih tunela i prostorija. Najveću vrednost tunela čine visoke koncentracije negativnih jona i originalna Šumanova rezonanca od 7.83Hz. Joni omogućavaju telu da se psihički i fizički revitalizuje, zbog čega je napravljen izolovani prostor u kome je posetiocima dozvoljen boravak u cilju poboljšanja zdravlja. Povratak u Sarajevo. Polazak za Srbiju u večernjim časovima sa dogovorenog mesta.

5. dan: B E O G R A D
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima u zavisnosti od uslova i gužve na putu (Kraj usluga).

Datumi polazaka:


Lokacije polazaka Adresa lokacije Vreme polaska Doplata ili popust za polazak iz mesta
23.30 -

Napomene za prevoz

Prevoz turističkim autobusom.

Napomena za smeštaj

NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ – HOTEL:

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom:
HOTEL GRAND SARAJEVO http://www.hotelgrand.com/o-hotelu/
HOTEL SARAJ https://www.hotelsaraj.com/
Svaki objekat iz ove ponude ima restoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba ima tuš/wc/tv. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.


• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
• Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute

Uključeno u cenu

Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
2 noćenja sa doručkom u Sarajevu u hotelu 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
Obilasci prema programu (Sarajevo)
Usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
Troškovi organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

Individualni troškovi
Putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 471 din, od 18 do 70 god – 941 din, od 70 god i više – 1882 din) sa osiguranom
sumom do 30000 evra. PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI.
Ulaznice i fakultativni izleti
Obavezna boravišna taksa (1,5 eur po osobi)
Vrelo Bosne - 10 eur
Fakultativni izlet Mostar – 20 eur
Fakultativni izlet Bosanske piramide - 25 eur
Paket (vrelo Bosne + Mostar + Bosanske piramide) – 50 eur

Ostale napomene

Doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute Program putovanja broj 07/23, Sarajevo novembar 2023 3 dana autobus od 06.09.2023 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd Licenca OTP broj 166/2021 Kat.A od 01.10.2022 Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

Uslovi za plaćanje

40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 15 dana pre putovanja.

Cena od * : 10500 RSD

Rezerviši turu

Odrasli
× 10500 = 0
Total = 0 (RSD)
Dalje