Velika turska tura: Troja, Kušadasi, Efes, Kapadokija, Pamukale, Konja, Ankara, Istanbul - 10 dana / 7 noćenja

(Mesto polaska: , , )

Kod ture: #846
10 dan
  • 2021/07/images/tour_846/kapadokija.jpg
  • 2021/07/images/tour_846/turska-tura.jpg
  • 2021/07/images/tour_846/kapadok2.jpg
  • 2021/07/images/tour_846/kapadokija1.jpg

Kratki opis:

Najveće atrakcije Turske u jednom putovanju! Troja, Kušadasi, Efes, Kapadokija, Pamukale, Konja, Ankara i Istanbul

Aktivnosti:

Obilazak Troje
Izlet u Efes
Kušadasi
Pamukale
Obilazak Ankare
Obilazak Istanbula
Vožnja brodom po Bosforu

Opis ture:

1. dan - 20.08 BEOGRAD - NIŠ – JEDRENE
Polazak iz Novog Sada 10,30h a parkinga kod Lokomotive,iz Beograda 12,00 sa turističkog terminala Lasta; u 16,00h sa parkinga kod pumpe Lukoil Tempo. Prelazak srpsko-bugarske granice. Nastavak puta kroz Bugarsku sa kraćim zadržavanjima. Granične procedure. Noćna vožnja.
2. dan - 21.08 TROJA-KUŠADASI
Prelazak trajektom kod Čanakkalea. Fakultativno : poseta jednom od najpoznatijih antičkih lokaliteta koji je ovekovečio čuveni Homer u epu Ilijada. Nastavak putovanja za Kušadasi. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
3. dan - 22.08 KUŠADASI-EFES-KUŠADASI
Doručak.FAKULTATIVNO: Posle doručka odlazak do Efesa. Razgledanje ruševina drevnog grada u pratnji lokalnog vodiča. Efes je nastao 2000 godina pre naše ere, a Jonjani predvođeni Androkleom ga naseljavaju oko 1000 godine pre naše ere. U više navrata je bio osvajan od Persijanaca,Pergamonaca da bi konačno potpao pod vlast starog Rima. Poseta kući Bogorodice. Sveti Jovan je poveo Mariju sa sobom u Efes 37. godine n.e. i ona je prema verovanju posljednje godine svog zivota provela ovde, u skromnoj kamenoj kući. Povratak u Kušadasi. Večera. Noćenje
4. dan - 23.08. KUŠADASI-PAMUKKALE
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Pamukkale.Smeštaj u hotel.Večera.Noćenje. Fakultativno: Obilazak Pamukkalea u pratnji lokalnog vodiča. Poseta antičkom gradu Hierapolisu i Kleopatrinom kupatilu,kao i travertinama (sistem kaskada nastalih radom vode i kalcijum karbonata ).
5. dan - 24.08.PAMUKKALE– KONJA – KAPADOKIJA
Doručak.Polazak za Konju.Razgledanje stare turske prestonice, sedišta seldžučkog sultanata.Poseta muzeju Mevlane – velikog islamskog mislioca. Nastavak putovanja za Kapadokiju. Smeštaj u hotel. Večera.Noćenje
6. dan - 25.08. KAPADOKIJA
Doručak.FAKULTATIVNO:Celodnevni obilazak Kapadokije, mesta gde su se sklonili prvi hrišćani u vreme velikih progona u II i III veku bežeći iz Palestine.Obilazak doline Goreme sa ulaznicama, muzeja na otvorenom sa ostacima brojnih crkava i manastira,obilazak doline Zelve panoramski, obilazak podzemnog grada Derinkuyu sa ulaznicama, panoramsko razgledanje Učhisara (bez ulaska u tvrđavu). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
7. dan - 26.08. KAPADOKIJA-ANKARA
Doručak.Pozak za Ankaru.Dolazak u Ankaru u podnevnim časovima. Razgledanje Ankare - glavnog grada Republike Turske. Poseta Mauzoleju Ataturka - osnivača savremene Turske. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
8. dan - 27.08 ANKARA-ISTANBUL
Doručak. Polazak za Istanbul.Dolazak u popodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje u pratnji lokalnog vodiča: Valensov akvadukt, Galata most i kula, Taksim, Dolmabahče saraj...Smeštaj u hotel. Noćenje.
9. dan - 28.08. ISTANBUL-NIŠ
Doručak. Napuštanje hotela.Slobodan dan za individualne obilaske Istanbula. Fakultativno: Vožnja brodom po Bosforu u pratnji lokalnog vodiča, mostovi koji spajaju Evropu i Aziju, poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Polazak za Niš u popodnevnim časovima. Vožnja pored Jedrena , Svilengrada, Plovdiva i Sofije sa usputnim pauzama po potrebi i na graničnim prelazima.
10. dan - 29.08 BEOGRAD- NOVI SAD
Dolazak u Niš u jutarnjim časovima, u Beograd i Novi Sad oko podneva Prestanak aranžmanskih usluga.

Datumi polazaka:


Lokacije polazaka Adresa lokacije Vreme polaska Doplata ili popust za polazak iz mesta
-
-
-

Uslovi besplatnog otkazivanja

Troškovi otkaza rezervacije naplaćuju se po otkaznoj skali (minimalni iznos 1750 dinara po odrasloj osobi bez obzira na razlog otkaza), osim kada aranžman otkazuje organizator putovanja. Svaka promena rezervacije (imena putnika, smeštajnog objekta i datuma boravka) tretiraće se kao otkaz aranžmana i naplaćivati u skladu sa ugovorom o putovanju i Opštim uslovima putovanja

Jezici vodiča

Srpski

Napomene za prevoz

Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza. Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti. Putnik je dužan da vodi brigu o svim svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo. Prtljag treba da bude obeležen sa upisanim imenom i prezimenom putnika, da bi bio lakše identifikovan. Zbog ograničenog prostora u autobusu prtljag je ograničen na 1 komad ručnog i 1 komad (maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina+širina+visina=158cm i težina 23kg) u prtljažnom prostoru vozila, po punoplativoj osobi. Organizator zaržava pravo naplate prekomernog ili predimenzioniranog prtljaga 20€/komadu i smeru). Eventualna oštećenja prtljaga putnik je u obavezi da odmah prijavi kod vodiča ili turističkog pratioca, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene. Agencija kao i prevoznik ne snose nikakvu odgovornost za zaboravljeni prtljag. Nažalost naši autobusi nemaju tehničke mogućnosti za prevoz kućnih ljubimaca pa je prevoz istih nemoguć. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…). Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...). Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). Cene iskazane u tabeli su za polaske iz Niša (garantovani polasci), za polaske iz drugih gradova minimum je 20 prijavljenih osoba uz doplate ili popuste.

Napomena za smeštaj

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno). Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora. U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima. Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni.

Uključeno u cenu

prevoz turističkim autobusom( klima,audio,video)
smeštaj u hotelu sa 3* lokalne kategorizacije na bazi 2 polupansiona u Kušadasiju, 4* na bazi 1 polupansiona na Pamukkalama, 3+* na bazi 2 polupansiona u Kapadokiji, 4* na bazi 1 polupnasiona u Ankari, 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom u Istanbulu
poseta Mevlana muzeju u Konji
poseta Ataturkovom mauzoleju u Ankari
usluge lokalnih vodiča na lokalitetima
usluge pratioca putovanja
troškove organizacije

Nije uključeno u cenu

međunarodno zdravstveno osiguranje
individualne posete,
ulaznice za individualna razgledanja
karte za gradski prevoz
doplata za jednokrevetnu sobu : 150 € (dinarski)

Napomene za benefite

10 dana, autobusom, na bazi minimum 50 putnika. FAKULTATIVNO: poseta Troji u pratnji lokalnog vodiča (10€ minimum 30 osoba) FAKULTATIVNO: poseta Efesu i kući Bogorodice Marije u pratnji lokalnog vodiča, sa ulaznicama (cena 30€, minimum 30 osoba) FAKULTATIVNO: poseta Pamukkaleu u pratnji lokalnog vodiča, sa ulaznicama (cena 15€, mini.30 osoba) FAKULTATIVNO: Kapadokija: dolina Goreme,Zelve,Derenkuju, Učhisar, usluge lokalnog vodiča (40€ minimum 30 osoba) FAKULTATIVNO: vožnja brodom po Bosforu i poseta Carigradskoj Patriajršiji ( cena 20 €, mini.0 osoba)

Uslovi za plaćanje

A u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate: 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana) Platnim karticama FAKTORING: ODLOŽENO NA 6 RATA, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Cena od * : 40710 RSD

Rezerviši turu

Odrasli
× 40710 = 0
Total = 0 (RSD)
Dalje