Obaveze za učesnika u konkursu - ugovorni odnos

Obaveze za učesnika u konkursu - ugovorni odnos

Podnosioci prijava čiji programi budu izabrani da budu predstavljeni na SerbianAdventures.com će imati obavezu pre početka sajma da programe, fotografije i kalendar polazaka unesu na sajt, uz uputstva i instrukcije koje će dobiti od organizatora konkursa. Organizator programa odgovara za autorska prava fotografija kao i za sve drugo što se tiče zakonskih ili pravnih obaveza u svom programu. 

Na svom sajtu će biti u obavezi da postave baner od SerbianAdventures sa linkom (ka sajtu ili konkretnom programu). SerbianAdventures.com se obavezuje da najbolje programe promoviše na domaćem i ino tržištu (pre svega tržištu dijaspore). Ukoliko organizator programa (ili podnosilac prijave) želi da se program promoviše i stranim turistima, potrebno je da uradi prevod programa na engleski i odredi cene za strane turiste (odstupanja od cene za domaće turiste je moguća zbog skuplje cene vodiča kad vode na engleskom). 

Podnosilac prijave (i organizator odmora) može samostalno promovisati svoj(e) program(e) kroz svoje kanale promocije i prodaje. SerbianAdventures.com na raspolaganje stavlja svoje resurse za precizno praćenje efekata kampanja i i učinka prodaje uz uputstvo za korišćenje. Cene na sajtu SerbianAdventures ne mogu biti veće od cena koju bi organizator promovisao drugim kanalima promocije i prodaje. 

Plaćanje i fakturisanje

Serbianadventures.com će za svaku realizovanu rezervaciju naplatiti 10% od osnovne cene programa za svoje marketinške aktivnosti. Sve rezervacije za programe sa kontakt podacima od klijenata stižu organizatorima programa (smeštajni objekat ili agencija) na mail (a omogućen je pristup i pregled rezervacija kroz admin sistem sajta) i organizator programa je u obavezi da odmah kontaktira klijente (odnosno najkasnije u roku od 24 h osim vikendom) i promeni status rezervacije u adminu. Po formiranju grupe ili potvrdi rezervacije organizator obaveštava klijenta i šalje mu instrukciju za plaćanje (to može odraditi i primenom automatizovanog maila iz sistema). Na početku svakog meseca, SerbianAdventures.com pravi pregled realizovanih rezervacija u prethodnom mesecu i automatski izdaje fakturu i šalje obaveštenje o tome organiizatorima koji zatim u roku od najviše 2 dana može potvrditi ili osporiti realizovane rezervacije. Potom samostalno preuzima fakturu za plaćanje direktno iz admin sistema.

Status rezervacija i ocenjivanje tura

Po isteku datuma povratka sa putovanja, svaki klijent koji je uradio rezervaciju, u zavisnosti od statusa rezervacije dobija mail od SerbianAdventures.com da potvrdi da nije iskoristio rezervaciju ili ako je status rezervacije potvrdan da oceni turu i napiše komentar. Ta ocena i komentar se prikazuju  na sajtu, na stranici programa u odeljku Komentari. Ovi komentari upravo čine dodatnu vrednost sajta SerbianAdventures.com jer je jedini gde turisti u Srbiji mogu ispisati svoje impresije o realizovanim turama po Srbiji. Sa druge strane na ovaj način SerbianAdventures.com ima kontrolni mehanizam za slučaj zloupotreba ili lošeg izvršenja od strane organizatora programa. 

Ugovor o saradnji se možete tražiti slanjem maila na info@serbianadventures.com